photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Nekrolog

poniedziałek 18.01.2021

2021-01-18_12h57_31


doc. dr hab. MARIA KAZIMIERA SOLECKA

poniedziałek 18.01.2021

W dniu 29 grudnia 2020 roku zmarła

doc. dr hab. MARIA KAZIMIERA SOLECKA,

wieloletni pracownik Katedry Roślin Ozdobnych na Wydziale Ogrodniczym
SGGW w Warszawie.

IMG_5613

(more…)


Uwaga Studenci. Ważne.

wtorek 27.10.2020

Dotyczy informowania Dziekana Wydziału w poniżej podanych sytuacjach:

1)      Osoby, które posiadają wynik dodatni testu na SARS-COV-2 informują o tym bezpośrednio Dziekana Wydziału za pośrednictwem poczty e-mail, jednocześnie podając daty: od kiedy do kiedy przebywają na kwarantannie.

2)      Osoby, które zostały przez Sanepid/lekarza skierowane na kwarantannę/izolację podają Dziekanowi od kiedy do kiedy  pozostają w kwarantannie/izolacji.

3)      Osoby, które mają podejrzenie zakażenia wirusem SARS-COV-2 powinny niezwłocznie zasięgnąć opinii lekarza co do dalszego postępowania, jednocześnie poinformować o podejrzeniu zakażenia Dziekana Wydziału na adres e-mail.


Uwaga Studenci

wtorek 27.10.2020

Wnioski stypendialne prosimy przesyłać głównie pocztą.

Wnioski, które wpłynęły do dnia 21 października, będą wypłacane w następnych miesiącach z wyrównaniem.

Aby wnioski stypendialne były rozpatrywane w danym miesiącu muszą zostać dostarczone do 10 dnia danego miesiąca.


Komunikat

piątek 16.10.2020

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi zajęć dydaktycznych w SGGW.

Komunikat Rektora ws. prowadzenia zajęć dydaktycznych


Szkolenie BHP i Biblioteczne

piątek 16.10.2020

Studenci I roku, rozpoczynający studia w roku akademickim 2020/2021 mają obowiązek ( konieczność) realizacji szkoleń BHP i bibliotecznego w terminach wskazanych poniżej. Niezaliczenie szkolenia wiąże się z niezaliczeniem semestru (WAŻNE)! Termin szkolenia BHP, w serwisie https://szkolenia.sggw.pl/ ustawiony został dla studentów Wydziału Ogrodnictwa i Biotechnologii w dniach 21.10.-4.11.2020

Szkolenie Biblioteczne (dla wszystkich Wydziałów) w dniach 14.10.-30.11.2020

Aby zrealizować szkolenie BHP należy:

(more…)


COVID-19

czwartek 24.09.2020

covid


Organizacja zajęć WOiB od 25.05.2020 r.

piątek 22.05.2020

ZARZĄRDZENIA:

Zarzadzenie nr 33

Zarządzenie nr 32 Rektora SGGW z dnia 21.05.2020 roku

Zarządzenie nr 38 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenia Nr  27 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 39 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zasad weryfikacji osiągania efektów uczenia się określonych w programie studiów w formie zdalnej, poza siedzibą Uczelni, z wykorzystaniem technologii informatycznych

Zarządzenie nr 40 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021.

Wszystkie powyższe zarządzenia są dostępne (gdyby nie zadziałały linki) na stronie: https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/organizacja-roku-akademickiego

ZALECENIA:

Wytyczne do realizacji zajęć

www.gis.gov.pl

www.gov.pl/web/koronawirus

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster