photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Informacja dla grupy specjalizacyjnej: Ogrodnictwo zrównoważone i zarządzanie na 1 roku mgr

środa 19.04.2017

W najbliższy czwartek – 20 kwietnia rozpoczyna się przedmiot specjalizacyjny Cytoembriologia roślin prowadzony przez Prof. dr hab. Katarzynę Niemirowicz – Szczytt. Wykłady (15 godz.) odbywać się będą w godz. 17-19, sala 37/2/15 w Katedrze Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin.


Międzynarodowa Konferencja Naukowa

wtorek 4.04.2017

Problems of landscape protection and management in XXI century
20-22 kwietnia 2017 r.
SGGW w Warszawie

Konferencja dotyczy kształtowania i zarządzania krajobrazem wobec wyzwań
środowiskowych występujących w XXI wieku, takich jak adaptacja do zmian
klimatu, korekta strategii energetycznej, przestawienie się na zieloną
gospodarkę, kształtowanie obszarów miejskich i wiejskich w aspekcie
większej zdolności retencji wody, przetrwania suszy i gwałtownych zjawisk
pogodowych.

organizatorzy:
Katedra Ochrony Środowiska, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i
Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie,
Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki
oraz
Higher Institute of Educational Sciences in Odivelas, Lisbon, Portugal

więcej:
http://polixxi.com/
http://www.isce-turismo.com/

International Scientific Conference
Problems of landscape protection and management in XXI century
April 20-22, 2017
WULS-SGGW, Warsaw, Poland

The aim of the conference is to exchange experience, knowledge and ideas
as regards landscape in the face of current environmental challenges – in
different countries, and try to find better solutions.

Organizers:
Department of Environmental Protection, Faculty of Horticulture,
Biotechnology and Landscape Architecture, Warsaw University of Life
Sciences – SGGW, Poland
Polish Ecological Club – Mazovian Branch (PKE-OM), Poland
Co-organizer:
Higher Institute of Educational Sciences  in Odivelas, Lisbon, Portugal

more:
http://polixxi.com/
http://www.isce-turismo.com/


Przedmiot Botanika dla I roku studiów zaocznych

poniedziałek 3.04.2017

Przedmiot Botanika realizowany jest na I roku studiów zaocznych kierunku ogrodnictwo od zjazdu 21-23 kwietnia. Informacja ta dotyczy również osób z grupy powtarzającej.


Aranżacja Roślin w Przestrzeni Użytkowej – studia podyplomowe

piątek 20.01.2017

KRO_podyplomowe_SGGW


Wytyczne dotyczące przygotowywania prac dyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

czwartek 23.06.2016

Zarządzenie Nr 34 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 01. 06. 2016 r.

Załaczniki:

Ponadto przypominamy, ze prace powinny być dostarczane w postaci elektronicznej w edytowalnym formacie (np. doc, docx, odt, rtf), płyta CD powinna posiadać otwartą sesję

 

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster