photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

UWAGA I ROK, SEM 1. KIERUNEK OGRODNICTWO, STUDIA STACJONARNE

środa 21.10.2020

Od najbliższego czwartku, 22 października, zajęcia realizowane w 6 grupach (5 grup + 1 grupa z 3 etapu rekrutacji)

Prosimy o sprawdzenie zmian wprowadzonych do grafiku zajęć.


Stypendium

wtorek 20.10.2020

Drodzy Studenci.

 

Termin składania wniosków o stypendia socjalne i zapomogi mija 21 października b.r. (z wyrównaniem za październik). Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie, będą rozpatrywane dopiero na listopadowym posiedzeniu komisji stypendialnej.

Wnioski można składać do dziekanatu, osobiście lub za pomocą poczty (liczy się data stempla pocztowego) albo za pośrednictwem kuriera.

Prosimy o przekazywanie tylko kompletnych wniosków!
Wnioski są przyjmowane i poddawane wstępnej weryfikacji w dziekanacie wydziału:
Kierunki: ogrodnictwo i ochrony zdrowia roślin –  w bud. 35
Kierunki: biotechnologia i architektura krajobrazu –  w bud. 37
W celu poprawnego przygotowania wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zamieszczonym wraz z załącznikami na stronie głównej SGGW /www.sggw.pl/ w zakładce Dla Studentów, w odnośniku Pomoc materialna.

 


Komunikat

piątek 16.10.2020

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi zajęć dydaktycznych w SGGW.

Komunikat Rektora ws. prowadzenia zajęć dydaktycznych


Szkolenie BHP i Biblioteczne

piątek 16.10.2020

Studenci I roku, rozpoczynający studia w roku akademickim 2020/2021 mają obowiązek ( konieczność) realizacji szkoleń BHP i bibliotecznego w terminach wskazanych poniżej. Niezaliczenie szkolenia wiąże się z niezaliczeniem semestru (WAŻNE)! Termin szkolenia BHP, w serwisie https://szkolenia.sggw.pl/ ustawiony został dla studentów Wydziału Ogrodnictwa i Biotechnologii w dniach 21.10.-4.11.2020

Szkolenie Biblioteczne (dla wszystkich Wydziałów) w dniach 14.10.-30.11.2020

Aby zrealizować szkolenie BHP należy:

(more…)


Stypendium Rektora

środa 14.10.2020

2020-10-14_15h10_41


Informacje organizacyjne

wtorek 13.10.2020

 Dla studentów z naboru uzupełniającego z dnia 6 października br. 

Szanowni Państwo zostaliście wprowadzeni do systemów informatycznych Od 15 października 2020r. uruchomione zostają dla Państwa dwie grupy dodatkowe na kierunku ogrodnictwo studia stacjonarne. Są to grupy, które w planie zajęć będą funkcjonowały, jako grupa 6 i 7. Na podpisanie umów i ślubowania zapraszamy w dniach 14-16 października do Dziekanatu w budynku 37 w przyziemiu pok. 0/63. 

Szczegółowy harmonogram zajęć znajdziecie na stronach wydziału, zakładka DLA STUDENTA  (http://wobiak.sggw.pl/wydzial/pobieranie/pobierz-ogrodnictwo/). Dla studentów pierwszego roku został przygotowany specjalny przewodnik, z którym prosimy się zapoznać ( https://www.sggw.pl/aktualnosci/dla-kandydatow_/startbook-sggw). Jednocześnie przypominamy o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa epidemiologicznego (https://www.sggw.pl/aktualnosci/zalecenia-dotyczace-covid-19-dla-wszystkich-czlonkow-spolecznosc). 

Uczelnia przygotowała się do przyjęcia Państwa i stworzenia bezpiecznych warunków realizacji zajęć stacjonarnych, które będą odbywać się w mniejszych grupach, aby zadbać o bezpieczeństwo studentów i prowadzących zajęcia. 

Wchodząc do budynku, każdy ma obowiązek dezynfekcji rąk płynem z pojemników zamieszczonych przy wejściu. Każda sala po zajęciach będzie wietrzona i dezynfekowana. 

Ważne: 

 • Każdy student powinien mieć własną maseczkę, fartuch na zajęcia laboratoryjne i przestrzegać dystansu społecznego. 
 • Bardzo prosimy o punktualne przybycie na zajęcia. 
 • Na zajęcia student wnosi własny zeszyt i długopis. 

Szczegółowe zasady realizacji zajęć i bezpieczeństwa zostaną określone i udostępnione Państwu przez koordynatorów przedmiotów. 

 


UWAGA  STUDENCI  ROZPOCZYNAJĄCY  LEKTORAT   Z  JĘZYKÓW  OBCYCH  W  ZIMIE  2020/21

piątek 9.10.2020

3 TEST (OSTATECZNY) KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, którzy nie przystąpili do testu w poprzednich terminach mogą podejść do testu w sobotę 10 października 2020r. o godzinie 20.00.

Link do testu będzie aktywny do godziny 20.45

Warunkiem przystąpienia do testu jest dostęp do usługi  OFFICE 365.

Link do testu poniżej ( link należy skopiować do przeglądarki internetowej)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qiv5cNMdqUGuDgHL5Hy8eVH_277TBZJFgtVaqY4fsw5URFUyMUw5NDlTMThDVENMS0pLVDdXMjdSMi4u

Po tym terminie listy na lektorat języka angielskiego zostaną zamknięte

                                                                                                                                                                   

UWAGA JĘZYK HISZPAŃSKI

Nie tworzymy grup na poziomie podstawowym ( od zera).

Studenci, którzy uczyli się języka hiszpańskiego i wybrali lektorat z tego języka będą mogli przystąpić do testu kwalifikacyjnego.

Test odbędzie się on-line w piątek 09 października 2020 o godzinie 20.00

Link do testu będzie aktywny do godziny 20.45

Warunkiem przystąpienia do testu jest dostęp do usługi  OFFICE 365.

Link do testu pojawi się  poniżej ( link należy skopiować do przeglądarki internetowej)

Zajęcia będą się odbywały w godzinach wieczornych w grupach międzywydziałowych.


Uwaga I Rok Kierunek Ogrodnictwo

czwartek 8.10.2020

Od 8.10. zmiana składu grup i rozkładu zajęć, nowe listy przed dziekanatem  w budynku 37.


Studenci I Roku

poniedziałek 5.10.2020
 1. Instrukcja Wyboru Fakultetów dla Pierwszego Roku Kierunku Ogrodnictwo

 2. Uwaga Studenci 1 Roku Kierunek Ogrodnictwo Wybór modułu 1 dla studentów 1 roku ogrodnictwa do 5.10 godz. 08:00.

 3. Uwaga studenci 1 roku kierunku ogrodnictwo stacjonarne:

  Piątkowe ćwiczenia z przedmiotu Technologie informacyjne rozpoczną się w dniu 9 października

  Piątkowe  ćwiczenia  z przedmiotu Chemia rozpoczną się w dniu 16 października dla grup 1, 2, 3, 4 oraz 23 października grupy 5, 6, 7


 4. Harmonogram odbioru dokumentów przez studentów kierunku biotechnologia i ogrodnictwo

Szanowni Studenci, 

Poniżej znajduje się haromonogram odbioru dokumentów dla studentów pierwszego semestru. Dokumenty należy odbierać osobiście i jest to obowiązkowe. W zajęciach będą mogły brać udział osoby, które podpiszą ślubowanie studenckie zgodnie z zasadami uczelni wyższych. 

Bardzo prosimy o przestrzeganie  zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego (między innymi obowiązek zakrywania nosa i ust), dlatego każdy student jest proszony o przybycie na godzinę podaną w poniższym harmonogramie. 

Odbiór dokumentów:  budynek 37 – dziekanat  kierunku  

HARMONOGRAM ODBIORU DOKUMENTÓW 

BIOTECHNOLOGIA, I STOPIEŃ, STACJONARNE 

Grupa  1  – godz. 11-12, SALA – 0/65 – 01.10.2020 r. (Czwartek) 

Grupa  2 – godz. 14-15, SALA – 0/65 – 01.10.2020 r. (Czwartek) 

Grupa  5  – godz. 12-13, SALA – 0/65 – 02.10.2020 r. (Piątek) 

Grupa  6  – godz. 10-11, SALA – 0/65 – 02.10.2020 r. (Piątek) 

Grupa  3  – godz. 9:30-11, SALA – 0/65 – 05.10.2020 r. (Poniedziałek) 

Grupa  4  – godz. 14-15, SALA – 0/65 – 05.10.2020 r. (Poniedziałek) 

OGRODNICTWO, I STOPIEŃ, STACJONARNE 

Grupa  5  – godz. 10-11, SALA – 0/63  – 01.10.2020 r. (Czwartek) 

Grupa  7  – godz. 12-13, SALA –  0/63  – 01.10.2020 r. (Czwartek) 

Grupa  2  – godz.11-12 , SALA – 0/63 – 02.10.2020 r. (Piątek) 

Grupa  4  – godz. 13-14 , SALA – 0/63 – 02.10.2020 r. (Piątek) 

Grupa  3  – godz. 10 -11, SALA – 0/63 – 05.10.2020 r. (Poniedziałek) 

Grupa  6  – godz. 13-14, SALA – 0/63 – 05.10.2020 r. (Poniedziałek) 

Grupa  1  – godz. 14-15, SALA – 0/63 – 05.10.2020 r. (Poniedziałek) 

Terminy spotkań z Prodziekanami dr inż. Magdaleną Pawełkowicz (kierunek biotechnologia) oraz dr hab. Ewą Zaraś-Januszkiewicz (kierunek ogrodnictwo) będzie przekazany studentom niebawem. 


Informacja o Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

poniedziałek 5.10.2020

Link do strony https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/pomoc-materialna/stypendium-ministra_


Zapisy na Lektoraty

środa 30.09.2020

zapisy na lektoraty zima 2020_21


COVID-19

czwartek 24.09.2020

covid


Organizacja zajęć WOiB od 25.05.2020 r.

piątek 22.05.2020

ZARZĄRDZENIA:

Zarzadzenie nr 33

Zarządzenie nr 32 Rektora SGGW z dnia 21.05.2020 roku

Zarządzenie nr 38 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenia Nr  27 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 39 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zasad weryfikacji osiągania efektów uczenia się określonych w programie studiów w formie zdalnej, poza siedzibą Uczelni, z wykorzystaniem technologii informatycznych

Zarządzenie nr 40 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021.

Wszystkie powyższe zarządzenia są dostępne (gdyby nie zadziałały linki) na stronie: https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/organizacja-roku-akademickiego

ZALECENIA:

Wytyczne do realizacji zajęć

www.gis.gov.pl

www.gov.pl/web/koronawirus

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster